giỗ Tổ phái họ Đinh Mẫn Cấp

001.jpgMột số hình ảnh ngày giỗ Tổ phái họ Đinh Mẫn Cấp (8/12)

002.jpg

.
003.jpg

.
004.jpg

.
007.jpg


Đưa tin
Đinh Văn Sáu
Họ Đinh Đông An, Nam Định
 
Top