Họ Đinh Viết Đô Lương - Nghệ An

4688D416-EB0E-4D49-988C-4297EB0D357C.jpeg
Họ Đinh Viết ở Đô Lương Nghệ An chia sẻ: “Con chim dẫu bay đến chân trời nào cũng luôn nhớ về tổ! Con cá dẫu bơi đến góc biển nào cũng chẳng thể quên nguồn. Thế nên “Uống nước nhớ nguồn” tự bao đời đã trở thành lẽ sống của người Việt Nam. Họ Đinh ta, Tính từ ngày cụ tổ về đây sinh cơ lập nghiệp đã hơn 300 năm, ngót 13 đời con, cháu, chắt, kế tục, dựng xây, đời đời phồn thịnh.”
Những hình ảnh về Họ Đinh Viết dịp tế Tổ rằm tháng giêng năm Quý Mão 2023:
8BB102B1-61EB-4B47-B624-BE0D93C24E99.jpeg

.
B0AFA373-E3BF-4E21-9239-B1D7DBFBD245.jpeg

.
1774F0FA-3590-4411-9C4A-8F16243A7A81.jpeg

.
0F21E13C-6C63-42E0-83BF-92D6F27C55C7.jpeg

.
72936C26-57AE-49D9-8DA5-B2B28DC607C0.jpeg

.
24A6CD34-5997-40E7-9C25-80EA7F6E3338.jpeg
 
Top