Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Họ Đinh Đắc - Ninh Bình

IMG_8401.jpeg

Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Họ Đinh Đắc
Nhà thờ họ Đinh Đắc đặt tại xóm Tân Ngọc, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Sau thời gian xây dựng lại đã hoàn thành và làm lễ khánh thành vào ngày 13.8.2023
Kính báo đến mọi người trong nhóm có dịp về thăm ạ.
Đưa tin: Đinh Đắc Lưu
IMG_8402.jpeg

.
IMG_8403.jpeg

.
IMG_8404.jpeg

.
IMG_8406.jpeg
 
Top