Article: Anh hùng tình báo Đinh Thị Vân

Đinh Thanh Hải

Administrator
Staff member
Bài viết đăng trên Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Th%E1%BB%8B_V%C3%A2n

Liên kết ngoài


  • Báo Quân đội nhân dân năm 1976 in 8 chương, 43 kì trọn bộ Truyện kí “Người đảng viên trên trận tuyến đặc biệt” của nhà báo Khánh Vân viết về Nữ anh hùng tình báo Đinh Thị Vân.
  • “Almanach những nền văn minh Thế giới”, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, 1996.
  • Hồi ký “Tôi đi làm tình báo”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, tháng 4 năm 2003.
  • I ENGAGED IN INTELLIGENCE WORK - The Gioi Publishers – Hanoi, 2006.
  • Các Điệp Viên và Điệp Vụ lừng danh Thế giới - Tập 1 - Nhà xuất bản Lao động - Năm 2008.

 
Top