Lễ Tế Xuân tộc ĐINH Văn tại Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam.

ĐINH VĂN PHONG

Thành viên mới
HỌP MẶT GIAO LƯU các tộc ĐINH trong địa bàn huyện Thăng Bình tại Từ Đường Tộc ĐINH văn tại Thị trấn Hà Lam.

IMG_0031.JPG


IMG_0036.JPG

Ông Đinh Văn Phú tuyên bố lý do
IMG_0041.JPG

Ông Đinh Văn Nghiêu giới thiệu về lịch sử tộc Đinh tại Hà Lam
IMG_0030.JPG


IMG_0033.JPG


IMG_0044.JPG

Ông Đinh Văn Đoàn (tộc Đinh xã Bình Quế)
IMG_0043.JPG

Ông Đinh Văn Xinh tộc Đinh xã Bình Hải
IMG_0062.JPG

Ông Tộc Đinh xã Bình Minh
IMG_0066.JPG

Ông Đinh Văn Phong giới thiệu về Đinh tộc QNĐN
IMG_0039.JPG
 
Top