Họ Đinh Xuân Thượng Tế Tổ

Đinh Thanh Hải

Administrator
Staff member
Xin chào bà con họ Đinh Xuân Thượng,
Cảm ơn bác Đinh Chính đã chia sẻ video quay lễ cúng - Tế Tổ. Rất trang nghiêm, con cháu họ Đinh ở Xuân Thượng kính cẩn dâng hoa quả, hương đến tổ tiên. Qua đây tôi rất vui mừng khi trang Họ Đinh Việt Nam đã đi đúng hướng: Gắn kết chắp nối gia phả, đoàn kết họ tộc. Họ Đinh tất cả các vùng miền Việt Nam là một ngôi nhà lớn !
Trang Họ Đinh Việt Nam ra đời được xuất phát từ ý của câu chữ Nho: "MỘC HỮU BỔN, THUỶ HỮU NGUYÊN." Câu nói này có nghĩa là: Cây không rễ không sanh ra nhành lá, nước không nguồn thì cạn dòng. Con người không có nguyên Tổ thì lấy đâu mà sanh ra con người đời nay? Con người ta thờ lạy tổ tông được mấy đời? Thờ trong nhà chẳng qua được hai đến ba đời, nếu trong dòng họ thì qua đôi mười đời, thế thì trước mười đời đó, há không có Tổ Tông xa hơn nữa sao? Nếu không có Tổ Tông xa, ai sanh ra Tổ Tông gần? Thế mà hiện nay con người chỉ thờ tổ tông gần, chớ không thờ Tổ Tông xa, thì có phải Đạo chăng? Cây còn phải có rễ, nước phải có nguồn, cái đó âu là mệnh trời đã chiếu.
Vui thay khi trang thành lập năm 2009 đến đây, một quảng thời gian quá ngắn so với bề dày của họ Đinh, nhưng qua trang đã có nhiều nơi thành lập ban liên lạc, gắn kết, chắp nối tình họ tộc. Bà con đã xem trang Họ Đinh Việt Nam là một địa chỉ tin yêu, vào viết bài chia sẻ, đọc tìm hiểu nguồn cội họ Đinh.
Xin kính chúc bà con họ Đinh ta luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc !
Trân trọng
Đinh Thanh Hải
 

Đinh Chính

Thành viên mới
Họ Đinh xuân Thượng xin cảm ơn anh Hải đã đưa tin hoạt động cuả họ trong ngày giỗ tổ 8/3
 
Top