Đinh Bườn Miếu Trúc

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
Đinh bườn miếu trúc nơi thờ Đàm HOàng Thái Hậu mẹ Vua Đinh Tiên Hoàng và Phúng Gia Cao Mộc
xin trân trọng giới thiệu
 
Top