Họ Đinh Xuân Thượng Vào Thanh Hoá Cúng Tổ

003B9E6B-8529-426E-AD7B-7E39E6840635.jpeg

Ngày 15 tháng 1 năm 2023, họ Đinh Xuân Thượng vào Thanh Hóa cúng Tổ đầu năm mới, năm Quý Mão 2023. Sau đây là những hình ảnh mà bà con đã chụp lại và chia sẻ:
23F19406-A5E4-4B38-A89C-637155F4C603.jpeg

.
368D5F21-C540-4A1D-918E-63272978E4AE.jpeg

.
93274342-22F2-4C2F-B790-4BDAC683BFD9.jpeg

.
7B7C8D96-EF1E-468C-8D5B-3EFFB9B89DD0.jpeg

.
84095B59-A3FB-4220-A2DD-15C22ECBB698.jpeg

.
CC1302A0-C679-4E87-A1DE-636A07373022.jpeg
 
Top